400-8313830
MENU

      企业目标     

创建科技领先、市场为中心、品质行天下产销一体的新型企业集团,人才优势、品牌优势、品质优势、市场(规模)优势;


      企业精神     

诚实守信、求实创新、与时俱进、永远思考;


      经营理念     

市场为导向、人才为根本、品质为生命、思想为动力;


      企业方针     

品牌--航天思想的灵魂、品质--航天生存的根本、服务--航天发展的保障;


      企业口号     

好电源   航天造


       企业愿景      

创百年企业,做世界驰名的绿色能源服务商。


Copyright ©2019-2021 中山市航天电子科技有限公司 粤ICP备09063742号-1
犀牛云提供云计算服务