400-8313830
MENU

瑞麟 M1\V2\X1 【55B24L】

发布日期: 2019-12-17
浏览次数:

瑞麟  M1\V2\X1  【55B24L】


瑞麟  M1   1.0L、   1.3L

瑞麟  V2    1.3L

瑞麟  X1    1.3L


型号: 55B24L

尺寸: 237×128×197×218 (长×宽×高×总高 mm)

参数: 12V   45Ah   350CCA

------------------------------------------------------------------

特别说明: 因车型年份和排量不同,同一车型适配的型号可能会有差异, 如需帮助请联系客服!
Copyright ©2019-2021 中山市航天电子科技有限公司
粤ICP备09063742号-1
犀牛云提供企业云服务